Lang tradisjon


Johan Grimen, agronom, starta med torghandel i 1970.

I starten var planen å selja sine eigenproduserte egg, men det gjekk ikkje lang tid før poteter vart hovedproduktet.

Kerr's Pink har alltid vært vestlendingars favoritt-potet, og Grimen var svært kvalitetsbevisst og strekkte seg langt for å kunne levere den beste kvaliteten.

I dag har sønene til Johan gått saman med to andre aktørar og er no ein stor deleigar i matpoteter, og på den måten driv familieforetaket vidare. Sjølvsagt har me også beholdt fleire av dei samme utsalsplassane og har fortsatt som mål å levera den beste kvaliteten.

Brødrene Grimen er i dag ein del av matpoteter.no, og styres av Johans son Bjørn Kristian Grimen.